MR MAD - szaleńczo merytoryczne treści! Blog Lifestyle Zabezpieczenie imprezy – co musisz wiedzieć przed jej organizacją
Lifestyle

Zabezpieczenie imprezy – co musisz wiedzieć przed jej organizacją

Praktyka światowa pokazuje, że bezpieczeństwo imprez firmowych lub prywatnych może być w pełni zapewnione tylko wtedy, gdy w zabezpieczeniu przeciwpożarowym imprezy biorą udział profesjonaliści. Nie ma znaczenia, ilu gości jest zaproszonych, ponieważ w zatłoczonych miejscach zawsze może dojść do konfliktów. Nie tylko psują one atmosferę imprezy, ale także negatywnie wpływają na reputację organizatorów.

Aktualne zagrożenia

Impreza zamknięta oznacza obecność ściśle określonej grupy osób. Dlatego jednym z zadań ochrony jest zapobieganie przedostawaniu się osób nieupoważnionych na teren imprezy. Ten aspekt ma szczególne znaczenie, gdy na przyjęciu lub imprezie firmowej obecne są osoby publiczne. Ponadto, praca pracowników ochrony ma na celu:

Zapobieganie próbom zakłócenia przebiegu imprezy lub aktom terrorystycznym;
Zapobieganie powstawaniu konfliktów;
Zapobieganie mobbingowi i chuligaństwu na imprezie.

Etapy planowania ochrony

W zależności od formatu imprezy, pracę prywatnej firmy ochroniarskiej można podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną. Zapewnienie bezpieczeństwa przyległego terytorium obejmuje zapobieganie działaniu siły wyższej, w związku z czym strażnicy patrolują jego granice. Sam proces organizacji bezpieczństwa można podzielić na trzy etapy:

Etap przygotowawczy. Na tym etapie przeprowadzana jest analiza terenu i identyfikowane są wszystkie potencjalne zagrożenia. Organizuje się współpracę z organami ścigania, które przyjeżdżają na miejsce w nagłych wypadkach, oraz z ochroniarzami VIP-ów. Przed rozpoczęciem imprezy przeprowadza się inspekcję terenu, aby wykluczyć obecność ciał obcych, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów.

Praktyka. Oznacza zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy. Policjanci organizują obchód kontrolny, pilnują gości i ich mienia podczas wszystkich imprez firmowych, dbają o porządek na imprezie.

Finał. Po zakończeniu imprezy pracownicy ochrony nadal zapewniają gościom bezpieczeństwo, odprowadzając ich do wyjścia lub z parkingu.

Skorzystanie z profesjonalistów świadczących usługi przeciwpożarowe oraz ochronę to absolutny priorytet.

Wymagania dotyczące pracowników ochrony podczas imprezy

Pracownicy ochrony zajmujący się ochroną imprez prywatnych muszą być doświadczeni i wysoko wykwalifikowani. Przy wyborze pracowników zwraca się uwagę na szybkość reakcji szofera. Profesjonalista musi dostrzegać każdy szczegół i być w stanie wykryć początki konfliktu.

Ważne są również umiejętności dyplomatyczne. Chamstwo i użycie siły podczas imprez tego typu nie będą tolerowane. Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność przekonywania, aby szybko rozwiązać każdy problem. Niewłaściwe zachowanie, w tym nieuprzejmość wobec zaproszonego gościa, spowoduje negatywną reakcję i zepsuje reputację zarówno firmy, jak i organizatora imprezy.

W trakcie swojej pracy pracownicy ochrony często mają za zadanie komunikować się z uczestnikami imprezy. Na przykład pracownik ochrony powinien pomóc gościom wejść na teren obiektu, zorientować ich w terenie itd. Wiąże się to z umiejętnościami komunikacyjnymi pracowników, muszą między innymi umieć prowadzić rozmowę i być uprzejmi.

Exit mobile version